Učivo týden 26. 10. - 6. 11.

ČJ

Shoda podmětu s přísudkem
Souhláskové skupiny na styku předpony a přípony a kořene slova
Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
Přípony ný/ ní

VL

Orientace na mapě
Státy sousedící s ČR
Německo
Rakousko

M

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Písemné dělení dvojciferným dělitelem
G: Trojúhelník, obvody obrazců

Člověk a živá příroda

Vesmír
Podnebné pásy

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události