Učivo týden 25. - 28. 1.

ČJ

Přídavná jména, druhy přídavných jmen
Skloňování příd. jmen tvrdých a měkkých
Přídavná jména přivlastňovací
Dopis - psaní dopisu

VL

Orientace na mapě
Jižní a jihovýchodní Evropa

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy
Průměrná rychlost
Tabulky, diagramy
G: Obsah čtverce, obdélníku

Třídění živých organismů
Živočichové

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události