Učivo týden 19. 10. - 23. 10.

ČJ

Stavba slova
Shoda podmětu s přísudkem
Souhláskové skupiny na styku předpony a přípony a kořene slova
Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
SL: Reprodukce příběhu

VL

Orientace na mapě
Státy sousedící s ČR
Slovensko
Polsko

M

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Pořadí výpočtů
Slovní úlohy
Převody jednotek
Písemné dělení dvojciferným dělitelem - odhad výsledku
G: Čtverec, úhlopříčka, úhel

Člověk a vesmír
Sluneční soustava
Země

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události