Učivo týden 16. 11. - 20. 11.

ČJ

Předpony s-, z-, vz-, předložky s, z
Přípony ný/ ní
i/y po obojedných souhláskách
Dělení slov na konci řádku
bě/bje, pě, vě/vje, mě/mně

VL

Orientace na mapě
Země střední Evropy
Švýcarsko, Francie, Nizozemsko

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy
Římské číslice
Jednotky času

Člověk a živá příroda
Podnebné pásy
Mobilní planetárium

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události