Učivo týden 14. 9. - 18. 9.

ČJ

Opakovíní učiva 4. třídy
Podstatná jména, pád, rod, vzor
stavba slova
skloňování podstatných jmen
i/y po obojetných souhláskách, ě/je
vyjmenovaná slova
SL: Vypravování, dovolená

AJ

Classroom vocabulary, indefinite articles
Unit 1B:vocabulary,a/an,classroom instructions
Classroom instructions
Classroom vocabulary test
SB p.8,9 listening:numbers

VL

Opakování učiva 4. ročníku
Kraje ČR
Praha
Orientace na mapě

M

Opakování učiva 4. ročníku
Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Zaokrouhlování
Násobení jedno a dvojciferným činitelem
G: Opakování učiva, grafický násobek, součet a rozdíl úseček

Opakování učiva 4. ročníku
Člověk a neživá příroda
Nerosty a horniny

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události