Učivo týden 14. 3. - 18. 3.

ČJ

Zájmena
Číslovky
Slovesa - mluvnické kategorie

VL

Opakování českých dějin

MA

Desetinná čísla - čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Slovní úlohy

Člověk
Dýchací soustava
Oběhová soustava
Trávící soustava

Třída: