Učivo týden 14. 3. - 18. 3.

ČJ

Zájmena
Číslovky
Slovesa - mluvnické kategorie

VL

Opakování českých dějin

MA

Desetinná čísla - čtení, zápis, porovnávání, zaokrouhlování
Pamětní sčítání a odčítání desetinných čísel
Slovní úlohy

Člověk
Dýchací soustava
Oběhová soustava
Trávící soustava

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události