Učivo týden 12. 10. - 16. 10.

ČJ

Stavba slova
Slova příbuzná, jiné tvary slov
Shoda podmětu s přísudkem
SL: Příroda, vyprávění

VL

Orientace na mapě
Státy sousedící s ČR
Slovensko
Polsko

M

Písemné sčítání, odčítání, násobení, dělení
Pořadí výpočtů
Slovní úlohy
Převody jednotek
G: Obdélník, úhlopříčka, úhel

Člověk a vesmír
Návštěva hvězdárny

 

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události