Učivo týden 11. - 15. 1.

ČJ

Tvarosloví - slovní druhy
Podstatná jména - mluvnické kategorie, skoloňování
Přídavná jména, druhy přídavných jmen
Skloňování příd. jmen tvrdých a měkkých

VL

Orientace na mapě
Opakování západní a severní Evropa
Jižní a jihovýchodní Evropa

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Slovní úlohy
Pamětní dělení se zbytkem
G: Obsah čtverce, obdélníku

Česká republika - oblast mírného podnebného pásu
Třídění živých organismů

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události