Učivo týden 1. - 5. 2.

ČJ

Přídavná jména
Zájmena, seznámení s druhy zájmen

VL

Orientace na mapě
Jižní a jihovýchodní Evropa
Řecko, Rumunsko, Bulharsko

M

Písemné dělení dvojciferným dělitelem
Počítáme s velkými čísly
Sčítání, odčítání
Zlomky, znázornění, zápis, sčítání, odčítání
G: Trojúhelník - druhy

Člověk
Společné znaky s ostatními živočichy

Třída: 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události