Stavokomplex

Firma Stavokomplex nám v roce 2008 přispěla 50 000,- Kč na monitory  a v roce 2010 pak stejnou částkou na sedací nábytek do počítačových učeben.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události