Stavokomplex

Firma Stavokomplex nám v roce 2008 přispěla 50 000,- Kč na monitory  a v roce 2010 pak stejnou částkou na sedací nábytek do počítačových učeben.