ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA PARLAMENTU - červen 2017

                                  ZÁVĚREČNÁ SCHŮZKA PARLAMENTU

Kontrola plnění zadaných úkolů z předešlé schůzky parlamentu:

A. Čermáková, S. Bogner si domluví schůzku u pana ředitele

 • Splněno: Zuzka Koutníková a Samuel Bogner, seznámení žáků s obsahem schůzky.

WC:

 • Chybějící kohoutky 2. a 3. patro chlapecké záchody – přislíbeny 1-2 baterie panem ředitelem,

               parlament se bude snažit baterie „hlídat“.

 • Splněno.
 • Žádost o doplňování záchodového papíru na dívčích záchodech, zároveň dána opět otázky do diskuse, jak zabránit zbytečnému vymotávání a ničení záchodového papíru ( k úvaze).
 • K promyšlení: návrh plakátku základních pravidel hygieny a slušného chování na záchodech (příští školní rok).

Změna zvonění:

 •  Na dřívějším parlamentu již odhlasováno zástupci tříd po konzultaci s třídou, bude změna zvonění – hudba, klasické zvonění neprošlo o dva hlasy.

Návrhy písní pro úpravu a výběr pro nové zvonění vybráno zástupci parlamentu v 6.B. Tři melodie vybrány žáky parlamentu. V příštím roce se nabízí opět možnost pro všechny žáky zasílat návrhy písni pro zvonění p.uč. Vlašánkové. Využila pouze jedna žákyně školy. Děkujeme D. Krajčové ze 7.A.

Hudební znělky pomohl připravit panu učiteli Řepovi žák Jan Korbay z 6.A. Tímto oběma děkujeme.

Plán: obměna hudební znělky ve školním roce 2016/2017 – 1-2 x za půl roku

Turnaj fotbálek:

 • Jmenovitě děkujeme:
 • Rozhodčí: Janis Berberi a Ondřej Žaludek – 7.A
 • Tabulky: Zuzana Koutníková – 6.A
 • Plakáty: Jan Korbay – 6.A
 • Dozor: pro dané patro a p.uč. Vlašánková
 • Ceny:  Děkujeme vedení školy za finanční příspěvek na ceny, paní učitelce Boháčkové za vytvoření píšťalek 3D tiskárnou.

 

Turnaj ve fotbale  ZŠ KVĚTŇÁK:

 • Ve spolupráci s paní učitelkou Bartošovou. Vybráni zástupci za školu. Dvě družstva ml. žáků, dvě družstva starších žáků, jedno družstvo starších dívek.
 • V příštím roce přátelské utkání organizuje naše škola.
 • RŮZNÉ:
 • Návrh z mediálního kroužku: hlasování o „Zlatém učiteli“ – „nejoblíbenější učitel“ – promyslet návrhy ohledně případné organizace. Prozatím odloženo, parlament neschválil.
 • Obnovení znaku školního parlamentu v elektronické podobě - děkujeme paní učitelce Monice Lekovské.
 • Výběr filmu do kina: Orel Eddie
 • Zhodnocení činnosti parlamentu v letošním roce.
 • Závěrečná společná akce: 20.6.2016 – Laser game Holešovice, rozloučení
 • Pro příští rok: možnost ponechat oba dva členy parlamentu pokud je spokojenost třídy a třídního učitele.