Zápis z 1. schůzky 2018

 1. SCHŮZKA PARLAMENTU - 18. 9. 2018

Opět si připomeneme…. Co je to žákovský parlament? Jeho funkce.

V ŽP se scházejí žáci, kteří byli zvoleni ve svých třídách a pod vedením koordinátora se snaží změnit školu tak, aby se v ní všichni cítili lépe. Parlament na školách vykonává především tyto aktivity:

Realizuje projekty vedoucí ke změně klimatu školy

Komunikuje s vedením školy a učiteli

Přináší připomínky a námět ze tříd, informuje třídy o dění ve škole (výměna informací mezi třídou a parlamentem skrz zvolených zástupců)

Pracuje na zlepšení dovedností členů parlamentu, aby efektivně plnili svou roli v ŽP

Ovlivňuje dění ve škole, popř. obci

 1. Evidence zástupců jednotlivých tříd
 2. Volba předsedy a dvou místopředsedů parlamentu – zvolena Zuzana Koutníková 9. A,

??? 9. A, Tereza Čítková6. B

 1. Foto parlamentu (bude příští schůzku parlamentu)
 2. Hrdá škola – opětovné přihlášení školy do tohoto projektu

Účast tříd je jednotlivých tříd je dobrovolná, žáci se domluví, kterých akcí by se rádi účastnili. Na příští schůzce si orientačně nahlásíme, o které akce máte zájem.  Případné fotky z akcí poprosím uložit na disk M do složky AKCE HRDÁ ŠKOLA.

 1. Pomoc žáků naší školy se sundáváním a zvedáním židlí ve školní jídelně (nástěnka v jídelně)
 2. Diskuse, podněty žáků
 • SPC - Mgr. Jana Češková – schránka důvěry, webové stránky NENECH TO BÝT – www.nnbt.cz
 • Zástupci parlamentu se mohou na schůzkách střídat (nemusí navštěvovat schůzky oba dva), záleží na uvážení dané třídy, jsou ochotni se učivo dané hodiny samostatně doplnit
 • Závady v jednotlivých třídách hlásit svým třídním učitelům, ti po-té zapisují na recepci do sešitu panu školníkovi
 • Diskuse jak nahradit smazané video, které natáčeli žáci parlamentu na téma: morální postoj, chování žáků ve škole
 • Zvážit zda se v letošním roce přihlásíme do školního kola Laser game ligy
 •  ??? – zajistí opětovnou změnu melodie zvonění

DALŠÍ SCHŮZKA PARLAMENTU NAPLÁNOVÁNA NA 17. 10. 2018 – 3. VYUČOVACÍ HODINU

 

 

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události