Organizace školní družiny ve školním roce 2018-2019
Organizace školní družiny ve školním roce 2016-2017              
                       
Ranní ŠD 6:00 -7:30   ranní zaměstnání            
  7:30 - 8:00   odchod do ZŠ            
                   
Odpolední ŠD 11:40 - 17:00                
                   
I. oddělení                  
1. ročníky, předškoláci 11:40 - 12:35   oběd            
Mgr. Dagmar Nováková 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
II. oddělení                  
1. a 2. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Mgr. Kateřina Zembolová 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
III. oddělení                  
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Bc. Alena Krzyžánková 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
IV. oddělení                  
1. a 2. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Adriana Colombo 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
V. oddělení                      
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Magdaléna Škorpilová 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
VI. oddělení                      
1. a 2. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Dina Andrushenko (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
VII. oddělení                      
2. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Miluše Haklová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
VIII. oddělení                      
2. ročníky  11:40 – 12:35   oběd            
Mgr. Tereza Kábová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
IX. oddělení                      
2. ročník 11:40 – 12:35   oběd            
Mgr. Natálie Sosnovská (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
X. oddělení                      
2. ročník 11:40 – 12:35   oběd            
Mgr. Soňa Čečetková (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XI. oddělení                      
2. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Eva Kloudová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XII. oddělení                      
3. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Natalia Goykolova (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
XIII. oddělení                      
3. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Michelle Krejčová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XIV. oddělení                      
3. ročníky  12:35 – 13:15   oběd            
Jiří Jaroš (13:30 - 14:00)   (oběd – dle rozvrhu)            
  13:15 – 14:30   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                   
Mgr. Kristýna Matějíčková - vedoucí vychovatelka ŠD