Organizace školní družiny ve školním roce 2015-2016
Organizace školní družiny ve školním roce 2016-2017              
                       
Ranní ŠD 6:00 -7:30   ranní zaměstnání            
  7:30 - 8:00   odchod do ZŠ            
                   
Odpolední ŠD 11:40 - 17:00                
                   
I. oddělení                  
1. ročníky, předškoláci 11:40 - 12:35   oběd            
Mgr. Veronika Zemanová 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
II. oddělení                  
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Bc. Jana Švandová 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
III. oddělení                  
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Bc. Alena Krzyžánková 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
IV. oddělení                  
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Bc. Miluše Haklová 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
V. oddělení                      
1. ročníky 11:40 - 12:35   oběd            
Radovan Mlejnek 12:45 - 13:30   odpočinkové a rekreační činnosti            
  13:30 - 15:00   zájmové činnosti            
  15:00 - 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
VI. oddělení                      
1. a 2. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Kateřina Tomaštíková (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
VII. oddělení                      
2. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Zdena Kruntová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
VIII. oddělení                      
1. a 2. ročníky  11:40 – 12:35   oběd            
Mgr. Nataliya Farkash (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
IX. oddělení                      
2. ročník 11:40 – 12:35   oběd            
Eva Kloudová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
X. oddělení                      
2. ročník 11:40 – 12:35   oběd            
Šárka Vávrová, DiS. (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XI. oddělení                      
3. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Dina Andrushchenko (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XII. oddělení                      
3. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Alena Kratochvílová (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                       
XIII. oddělení                      
2. a 3. ročníky 11:40 – 12:35   oběd            
Bc. Jan Vaněk (12:35 – 13:15)   (oběd – dle rozvrhu)            
  12:45 – 13:45   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
XIV. oddělení                      
3. ročníky  12:35 – 13:15   oběd            
Magdalena Škorpilová (13:30 - 14:00)   (oběd – dle rozvrhu)            
  13:15 – 14:30   odpočinkové a rekreační činnosti zájmové činnosti            
  13:30 – 15:00              
  15:00 – 17:00   rekr. činnosti, individ. hry dětí            
                   
Mgr. Kristýna Matějíčková - vedoucí vychovatelka ŠD