Únor

Únor

Sněhuláček usměváček, karneval a humor.

Tématické okruhy:  Hromnice, zima, nemoci, první pomoc, cestování pohádkou, karneval, mateřský jazyk, Valentýn.

Člověk a zdraví – Jaké nás v zimním období mohou potkat nemoci, a jak se před nimi chránit? Budeme v družině relaxovat. Připomeneme si důležitá čísla první pomoci.

Rozmanitosti přírody – Užíváme si zasněženého a ledového království a poznáváme jeho taje.

Místo, kde žijeme – Protančíme únor v rytmu karnevalu! 21. 2. na Mezinárodní den mateřského jazyka si připomene mateřský jazyk, jako důležitou součást identity každého člověka.

Lidé kolem nás – 14. 2. oslavíme Valentýn, svátek všech zamilovaných a dáme dáreček někomu, koho máme rádi. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – Povíme si o lidovém svátku Hromnice (2. 2.) a jeho významu pro lidi v minulosti.

 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Známe správné hygienické návyky. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, proč se slaví svátek Hromnice. Máme znalosti o nemocech, které nás mohou potkat v zimě. Víme, jak se před nimi preventivně chránit. Užijeme si zimní radovánky. Máme znalosti o svém mateřském jazyce. Víme, jaká jsou čísla první pomoci, a kdy které použít. Procestujeme z pohádky do pohádky. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. února – Národopisné muzeum, 12.30-17.30, 8. a 11. oddělení, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová.

13. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

27. února – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny