Duben

Duben

Když nebude hezky, zahrajeme si na buben!

Tematické okruhy:  Velikonoce a jejich tradice, velikonoční dílničky, Světový den zdraví, bezpečnost na ulici, Den Země, Mezinárodní den letectví a kosmonautiky

Člověk a zdraví – Jíme zdravou na vitamíny bohatou stravu a to nejen 14. 4. o Světovém dni zdraví. 29. 4. na Mezinárodní den tance roztančíme družinu!

Rozmanitosti přírody – 22. 4. oslavíme Den Země, povíme si o významu tohoto dne a společnými silami uklidíme přírodu kolem nás. Připomeneme si první Apríl.

Místo, kde žijeme – Vytvoříme si jarní a velikonoční dekorace na dílničkách.  Vydáme se na bezpečnou cestu do školy.

Lidé kolem nás – Putujeme pohádkou v rámci celoroční hry. 12. 4. na Mezinárodní den letectví a kosmonautiky doletíme až do vesmíru.

Lidé a čas – Prozkoumáme všechny velikonoční tradice nejen u nás, ale i ve světě. Povíme si o lidovém zvyku pálení čarodějnic. 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Prohloubíme znalosti o tradicích Velikonoc a o pálení čarodějnic. Rozvíjíme jemnou motoriku při velikonočních dílničkách. Rozšiřujeme své vědomosti, dovednosti a znalosti o letectví a kosmonautice. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci. Dozvíme se, jak se bezpečně pohybovat po ulici, a jak se starat o své zdraví. Uklidíme přírodu kolem nás v rámci Dne Země. Ponoříme se do světa pohádek.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislostí, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby. Rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry). Věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

1. – 17. dubna – Návštěva knihovny Čakovice, podle rozpisu oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo (1. 4.), Natalia Goykolová (10. 4.), Dagmar Nováková (11. 4.), Jiří Jaroš (17. 4.)

2. dubna – Bubnování na zámku Berchtold, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-19:00, vychovatelky Eva Kloudová a Tereze Kábová

3. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé: Adriana Colombo, Natalia Goykolová, Eva Kloudová, Jiří Jaroš

4. dubna – Velikonoční dílny v ŠD, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00, vychovatelé:

Alena Krzyžánková, Kateřina Zembolová, Michelle Krejčová

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny