Březen

Březen

Na sněhu se možná ještě svezem!

Tématické okruhy:  Mezinárodní den žen, Den učitelů, počasí, cestování pohádkou, kniha, postižení, jarní květiny, divadlo, venkovní hry.

Člověk a zdraví – Povídáme si o vztahu k postiženým lidem, jaké překážky musí denně překonávat a to nejen 19. 3. na Mezinárodní den invalidů. Hrajeme si venku na hřištích.

Rozmanitosti přírody – Společně poznáváme první jarní kytičky, 23. 3. na Mezinárodní den meteorologie si povíme o počasí, které nás denně ovlivňuje a zahrajeme si na „rosničky“.

Místo, kde žijeme – Představíme ostatním kamarádům svoji oblíbenou knížku, 27. 3. na Světový den divadla si povíme o světovém divadle a jeho důležitosti pro člověka. Navštěvujeme knihovny.

Lidé kolem nás – Oslavíme Mezinárodní den žen (8. 3.) a vyrobíme něco pěkného pro oblíbenou ženu. Cestujeme pohádkou v rámci celoroční hry.

Lidé a čas – 28. 3. na Den učitelů si povíme o J. A. Komenském, zavzpomínáme na školu v minulosti a porovnáme jí se školou dnes.

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Víme co je tolerance a jak se chovat k ostatním. Známe správné hygienické návyky. Rozšíříme své znalosti a dovednosti. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, kdy se slaví Mezinárodní den žen a Den učitelů. Máme znalosti o meteorologických jevech. Umíme představit svou oblíbenou knihu. Víme, kdo byl J. A. Komenský. Poznáme a umíme vyjmenovat první jarní kytičky. Víme, jak se chovat k postiženým lidem a jaké bariéry musí překonávat. Procestujeme další část pohádky v rámci celoroční hry.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce:

5. března – Sklárna Nižbor, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30 -19.00, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová a Zdena Kruntová.

8. března – Kurz první pomoci pro děti, děti z VIII.oddělení, 13.30 -15.00, vychovatelka Tereza Kábová

13. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

19. března – Národní divadlo-Noemova Archa, děti z XI.oddělení, vychovatelka Eva Kloudová

27. března – Lezecká stěna v Letňanech, výběr dětí ze všech oddělení, 13:15 – 15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny