Družina měsíční plán

Prosinec

Prosinec

Na vánoční cukroví rozpálíme pec!

Tématické okruhy:  Vánoce, sv. Barbora, sv. Mikuláš, štědrovečerní stůl, besídka, koření, cestování pohádkami, vánoční stromeček, tradice.

Člověk a zdraví – Jak se vyhnout vánočnímu stresu? Štědrovečerní stůl a rizika vánočního přejídání.

Rozmanitosti přírody – Ozdobíme vánoční strom pro zvířátka. Provoníme si družinu vůní vánočního koření.

Místo, kde žijeme – Společně si ozdobíme družinu vánoční výzdobou, uspořádáme si družinovou vánoční besídku.

Lidé kolem nás – Vyrábíme a účastníme se prodeje svých výrobků na Vánočním trhu školy. Cestujeme v rámci celoroční hry Z pohádky do pohádky.

Lidé a čas – Připomene mi svátek sv. Mikuláše a sv. Barbory. Povíme si, jak se slaví Vánoce u nás a ve světě.

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Víme co je tolerance a jak se chovat k ostatním. Známe správné hygienické návyky. Rozšíříme své znalosti a dovednosti. Prohloubíme slovní zásobu. Víme, kdo byl sv. Mikuláš a sv. Barbora. Máme znalosti o tom, jak se slaví Vánoce u nás a ve světě. Uspořádáme si družinovou besídku a družinu si vánočně vyzdobíme. Procestujeme z pohádky do pohádky. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

Mimořádné akce:

4. prosince – Čechova stodola, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30-19.00, vychovatelka Eva Kloudová, Tereza Kábová a Zdena Kruntová.

12. prosince – Lezecká stěna v Letňanech, 13:15 – 15:30, výběr dětí ze všech oddělení, vychovatelka Kristýna Matějíčková

17. prosince – Staré Hrady, Vánoční cestování pohádkou, 13:00 – 17:00, 2. a 5. oddělení, vychovatelky Kateřina Zembolová a Magdaléna Škorpilová

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Září

Rámcový plán školní družiny

Září

Začátek roku si osladíme čokoládou!

Tématické okruhy: čokoláda, bezpečné chování, pravidlo fair-play, seznámení, babí léto, pitný režim, hygiena, sv. Václav

Člověk a zdraví  probereme bezpečnost a chování ve školní družině, budeme dodržovat pravidlo fair-play, povíme si, co znamená pitný režim, jaké jsou správné základy stolování a hygieny.

Rozmanitosti přírody  přivítáme Babí léto, zopakujeme si, co všechno patří mezi podzimní plodiny a některou si třeba i ochutnáme.

Místo, kde žijeme  vytvoříme si dohodu o vzájemném respektování a společně si vytvoříme družinová pravidla. Jak vypadá tvoje cesta do školy? 

Lidé kolem nás  seznámíme se s celoroční hrou Z pohádky do pohádky, poznáme okolí naší školy.

Lidé a čas – ohlédneme se za uplynulými prázdninami, 28. září oslavíme svátek sv. Václava a 13. září si osladíme nový školní rok čokoládou!

Rozsah30 hodin

 

Věková přiměřenostvěkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Rozšiřujeme si slovní zásobu, své vědomosti a dovednosti. Prohloubíme si znalosti osvátku sv. Václava. Stanovíme si družinová pravidla, učíme se respektovat ostatní. Poučíme se o bezpečnosti a chování v družině. Dozvíme se o tom, co je pravidlo fair-play, co je to babí léto a jaké podzimní plodiny se u nás vyskytují. Procestujeme první pohádku v rámci celoroční hry. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí. 

 

Metody práceNázorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

VýstupUmíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat. 

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce

 

 

 

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

 

Březen

Březen

Pod peřinu s knihou vlezem

Tématické okruhy: měsíc knihy, zdravý spánek, jarní úklid, meteorologie, Mezinárodní den žen, putování stoletími, jarní příroda, den učitelů, pohybové hry, Velikonoce

Člověk a zdraví – popovídáme si o zdravém spánku a jeho důležitosti pro člověka (21. 3). Hrajeme si a sportujeme v přírodě.

Rozmanitosti přírody – 18. 3. si uklidíme si Svět! Rozhlédneme se po probouzející se přírodě a společně přivítáme Jaro.

Místo, kde žijeme – 23. 3. na Mezinárodní den meteorologie si zahrajeme na „rosničky“ a předpovíme počasí na březen a na další měsíce. Putujeme časem v rámci celoroční hry Putování stoletími.

Lidé kolem nás – březen je „Měsíc knihy“, proto se ponoříme do světa knih a představíme ostatním svou oblíbenou knihu, 8. 3. oslavíme Mezinárodní den žen.

Lidé a čas – povíme si o Pašijovém týdnu a jeho tradicích. Na den učitelů 28. 3. si připomeneme, kdo to byl Jan Ámos Komenský.

Rozsah: 30 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Rozšiřujeme si slovní zásobu, své vědomosti a dovednosti. Prohloubíme si znalosti o Velikonocích a připomeneme se, kdo to byl Jan Ámos Komenský. Ponoříme se do světa knih, povíme si o důležitosti spánku, rozhlédneme se po probouzející se přírodě a společně ji uklidíme po zimě. Dozvíme se o různých změnách počasí a procestujeme další století v rámci celoroční hry. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí.

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat.

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

Mimořádné akce:        

5. března - Cukrárna, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

12. března - Cukrárna, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:30, vychovatelka Michelle Krejčová

14. března -  Lezecká stěna, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:30, vychovatelka Kristýna Matějíčková

20. března – IQ park Liberec, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-19:00, vychovatelky Eva, Zdenka a Jana

19. a 22. března – Velikonoční dílničky

21. března – Představení Interpes, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00

V průběhu celého měsíce – návštěva knihoven s jednotlivými odděleními

Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

Leden

Leden

Zahřejem se čajem s medem!

 

Tématické okruhy: hory, nástrahy zimy, oblékání, horská služba, čajové rituály, cestování stoletími, tři králové, astrologie

Člověk a zdraví – Zopakujeme si chování a bezpečnost při provozování zimních sportů. Povíme si o nástrahách paní zimy a jak se v zimě správně oblékat. Navštěvujeme lezeckou stěnu.

Rozmanitosti přírody – Navštívíme naše i světové hory a jejich horská střediska. Dozvíme se o Horské službě, její historii a důležitých informacích, které jsou při bezpečném pohybu v horách nezbytné.

Místo, kde žijeme – Jak je jinde, když u nás je zima? Společně si v družince vyzkoušíme čajové rituály.

Lidé kolem nás – Budeme pozorovat zimní oblohu a věnovat se astrologii. V rámci celoroční hry procestujeme další století.

Lidé a čas – Jak vypadá Nový rok ve světě a u nás? Přivítáme tři krále (6. 1.).

Rozsah: 20 hodin

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 4. třídy

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

Cíle: Prohloubíme si své znalosti o zimní přírodě, zopakujeme si bezpečnostní pravidla v horách, povíme si o horské službě. Zopakujeme si správné oblékání a bezpečnost při provozování zimních sportů. Dozvíme se o třech králích, podíváme se na zimní oblohu a dozvíme se informace o astrologii. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a spolupráci ve skupině.

Obsah: Umíme se pohybovat v různém prostředí, zvládáme mezilidské vztahy.

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat a zpívat.

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

Výstup: Umíme pracovat s informacemi, účastnit se diskuse a projevit svůj názor. Vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti a dokážeme účelně využívat svůj volný čas.

Klíčové kompetence: Nebojíme se vyjádřit svůj názor, umíme komunikovat s dospělými i mezi sebou, zvládáme formulovat a prezentovat své myšlenky, rozvíjíme svou zručnost a své dovednosti.

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

Mimořádné akce:

17. ledna – Lezecká stěna Letňany, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30-15.30 hodin, vychovatelka Kristýna Matějíčková

30. ledna Planetárium, výběr dětí ze všech oddělení, 13.30-19.00 hodin, vychovatelky Eva Kloudová, Jana Švandová

Mgr. Kristýna Matějíčková,

vedoucí vychovatelka školní družiny

Září

Rámcový plán školní družiny

Září

… nám dobrou náladu vytváří!

Tématické okruhy:  pitný režim, podzimní rovnodenost, pravidla družiny, fair-play, putováníčasem, seznamovací hry, sv. Václav, bajky

Člověk a zdraví – Dodržujeme pitný režim, seznamujeme se s provizorním provozem jídelny, sportujeme venku na hřišti a učíme se hrát fair-play,

Rozmanitosti přírody – Povíme si o podzimní rovnodenosti, babím létě a zavítáme na Moravu na vinobranní.

Místo, kde žijeme – Společně si stanovíme družinková pravidla, hrajeme seznamovací hry a utužujeme kolektiv. Putujeme časem v rámci celoroční hry Putování stoletími. 

Lidé kolem nás – Seznamujeme s celoroční hrou Putování stoletími. Poslechneme si nejrůznější bajky a vysvětlíme si jejich význam. 

Lidé a čas – Zavzpomínáme si na prázdniny. Objevíme, kdo byl sv. Václav a oslavíme jeho svátek 28. 9. 2017. 

 

Rozsah: 30 hodin

 

Věková přiměřenost: věkové přizpůsobení žákům 0. – 3. třídy

 

Pomůcky: knihy, časopisy, zpěvníky, kvizy, atlasy, výtvarné a pracovní pomůcky, sportovní náčiní

 

Cíle: Rozšiřujeme si slovní zásobu, své vědomosti a dovednosti. Prohloubíme si znalosti opitném režimu. Seznámíme se s pravidly družiny a celoroční hrou Putování stoletími. Dodržujeme fair-play a hrajeme seznamovací hry. Dozvíme se o sv. Václavu. Přečteme si bajky a vysvětlíme jejich význam. Rozvíjíme pohyb, kreativní myšlení a týmovou spolupráci.

 

Obsah: Umíme spolupracovat ve skupině a projevit svůj názor. Zvládáme se pohybovat v různém prostředí. 

 

Metody práce: Názorně si předvedeme modelové situace, vysvětlíme si nové pojmy, budeme soutěžit, kreslit, recitovat, zpívat a vytvářet.

 

Formy: Skupinová práce (děti – vychovatelka), individuální práce (dítě – vychovatelka)

 

Výstup: Umíme účelně využívat volný čas, pracovat s informacemi a kreativně je zpracovávat. Citlivě vnímáme okolní skutečnosti, dáváme si věci do souvislosti, dokážeme diskutovat. 

 

Klíčové kompetence: Spolupracujeme ve skupině, umíme diskutovat, nebojíme se vyjádřit svůj názor. Umíme přijmout radu, kritiku, pochvalu od jiné osoby, rozšiřujeme své znalosti a vědomosti, rozvíjíme svou kreativitu a logické myšlení.

 

Průřezová témata: Ve své práci využíváme osobnostní a sociální výchovu (pracovní listy, psychosociální a kontaktní hry), věnujeme se environmentálním tématům.

 

Mimořádné akce: 

26. září – Mirákulum, 13:30-19:00, vychovatelky Eva, Zdenka a Jana 

  Mgr. Kristýna Matějíčková

vedoucí vychovatelka školní družiny

1