Základní informace o školní družině a zápisu do ŠD

Základní informace o školní družině

 

Umístění oddělení ŠD:         Hlavní budova školy – nám. Jiřího Berana 500, Čakovice

 

Kontakt:                                tel: 731 521 809 – od 6:00 – 17:00

email: ty.matejickova@gmail.com

Provozní doba ŠD:               6:00 – 7:40 ranní družina – budovy, kde bude ranní družina, budou upřesněny na konci srpna

                                               11:40 – 17:00 odpolední družina

 

Vyzvedávání dětí:                 Po – Čt: od 13:00 do 13:30 a od 15:00 do 17:00

                                               Pá: od 13:00 do 13:30 a od 14:30 do 17:00

(Děti, které si potřebujete vyzvednout dříve než v 13:00, musí jít na oběd s paní učitelkou (již si je neodklikáváte čipovou kartou na recepci), nutné psát i jako omluvenku paní vychovatelce!)

 

Platba: Měsíční poplatek činí 300 Kč. Platba je 2x ročně (tj. zaplacena musí být do 15. září (1200,- Kč) a 15. ledna (1800,- Kč), a to pouze převodem na účet školy.

 

Podmínka přijetí dítěte do školní družiny:

1) Dítě musí pobýt ve školní družině 3x týdně minimálně do 15:00. To jestli bude dítě navštěvovat školní kroužek, nebo se zúčastní zájmové činnosti v družině, není rozhodující. Pomocí elektronického systému čipových karet bude čas odchodu žáka evidován. Elektronický výpis bude 1x za měsíc kontrolován. V případě nesplnění této podmínky bude rodič informován. Omlouvá se nemoc a plánovaná nepřítomnost žáka. Omluvenky se píší kmenové vychovatelce do 9.00 hodin téhož dne. Při opakovaném nedodržení podmínek, bude účastník ze školní družiny automaticky odhlášen.

ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY:

 

Pro žáky 0. a 1. tříd: Proběhne 13. června 2018 od 16.00 na informativní schůzce v ZŠ pro rodiče prvňáčků. V případě, že se nebudete moci tohoto termínu zúčastnit, prosím dostavte se na zápis ve dnech:                       

20. června 2018 od 8:00 – 10:00, 15:00 – 17:00 v budově ZŠ, pro rodiče dětí 0. – 3. tříd

21. června 2018 od 8:00 – 10:00, 15:00 – 17:00, v budově ZŠ, pro rodiče dětí 0. - 3. Tříd

K zápisu je nutné znát identifikační číslo vašeho dítěte z programu Bakalář,

 (0., 1. třídy-číslo, které jste dostali při zápisu do školy).  

Vzhledem k organizaci a vysokému počtu dětí nebude stanoven další termín zápisu. Žákům, jejichž zákonní zástupci se nedostaví na řádný termín zápisu, nebude v září drženo místo v družině.   

Zápisy se konají v hlavní budově školy u recepce v přízemí.

V případě nevhodného termínu kontaktujte vedoucí vychovatelku na email: ty.matejickova@gmail.com

 

Mgr. Kristýna Matějíčková,

 vedoucí vychovatelka školní družiny