Představení Interpes

1. března – Představení Interpes, výběr dětí ze všech oddělení, 13:30-15:00