Výtvarníček

Kapacita kroužku: 
10
Registrovat od: 
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Hana Malenová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1. třídy z budovy Dyjská

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každý čtvrtek 15:30-16:30

Kroužek je zpoplatněn 300 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 8. října 2020

Anotace:  Kroužek plný zábavného tvoření, malování a kreslení. Výtvarníček je určený dětem, které mají šikovné ručičky, výtvarného ducha a odvahu experimentovat s různými materiály. Díky kombinaci rozličných materiálů se učí vytvářet zajímavé plošné i prostorové objekty.
V kroužku se děti seznámí s tradičními i netradičními výtvarnými technikami, jako je odkrývací technika, kašírování atd. Také budeme pracovat s materiály, jako jsou papír, bavlna, přírodniny, korálky. Hotové výrobky si děti odnášejí domů. Děti se zdokonalí v práci s nůžkami, lepidlem a štětcem. Inspiraci ke tvorbě budeme hledat v ročních obdobích, svátcích, trendech a hitech dnešní doby. Výtvarnými aktivitami děti procvičují manuální zručnost, jemnou motoriku, zapojují fantazii, rozvíjí tvořivost a prostorovou představivost. Našim cílem bude radost z vlastnoručně vyrobeného výrobku :-).

Registrační formulář

Registrace na kroužek v tuto chvíli není možná

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz