Stolní tenis

Kapacita kroužku: 
8
Registrovat od: 
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Kristýna Matějíčková

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 0. - 3. třída ze všech budov

Kapacita: 8 dětí

Kdy se koná?: Každý čtvrtek 15:15-16:15

Kroužek je zpoplatněn 800 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 8. října 2020

Kroužek bude probíhat na hlavní budově v druhém patře na Galerii

Anotace:

Kroužek je určen jak pro děti, které se se stolním tenisem setkávají poprvé, tak i pro děti, které s ním již setkaly. Je zaměřen na nácvik herních dovedností a aktivní rozvoj již získaných dovedností ve stolním tenise, na podporu týmové spolupráce a hry fair-play. Na začátku zopakujeme základní údery nutné pro hru a postupně se naučíme údery nové.

 

S sebou: Sportovní oblečení a sportovní obuv, nejlépe svou pálku a míček, ale v případě, že někdo nemá, mám na půjčení.

Registrační formulář

Registrace na kroužek v tuto chvíli není možná

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz