Dramaťáček

Kapacita kroužku: 
10
Registrovat od: 
23/09/2020 - 18:00

Vedoucí kroužku: Lucie Strnadová

Kroužek je určen dětem ze školní družiny 1. a 2. třídy z budovy Dyjská

Kapacita: 10 dětí

Kdy se koná?: Každé pondělí 15:30-16:30

Kroužek je zpoplatněn 100 Kč/pololetí

Datum začátku kroužku: 5. října 2020

Anotace: Dramatický kroužek je určen pro všechny děti, které baví divadlo, scénky a slovní hrátky, ale i ostatní, které chtějí objevit něco nového. V průběhu roku nás budou provázet různé hry zaměřené především na procvičení verbální i neverbální komunikace, sociální vnímání, rozvinutí slovní zásoby, správné artikulace a dramatického přednesu. Děti zde mohou uplatnit i dovednosti výtvarné či hudební. Samozřejmostí je i nácvik krátkého divadelního představení, kde najde využití každý! 

Registrační formulář

Registrace na kroužek v tuto chvíli není možná

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz