Absolventská práce

Absolventská práce je tematický projekt povinný pro všechny žáky devátého ročníku naší školy. Ověřuje žákovu dovednost syntetizovat a analyzovat osvojené informace, získávat je a třídit, a také posuzovat jejich platnost. Prověřuje žákovy získané klíčové kompetence za dobu studia na základní škole a jeho připravenost na další studium. Absolventská práce je nedílnou součástí klasifikace žáka ve 2. pololetí daného školního roku.