Absolventská práce

Absolventská práce je tematický projekt povinný pro všechny žáky devátého ročníku naší školy. Ověřuje žákovu dovednost syntetizovat a analyzovat osvojené informace, získávat je a třídit, a také posuzovat jejich platnost. Prověřuje žákovy získané klíčové kompetence za dobu studia na základní škole a jeho připravenost na další studium. Absolventská práce je nedílnou součástí klasifikace žáka ve 2. pololetí daného školního roku.

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události