Oddělení školní družiny 2022-2023

V pžiloženém souboru naleznete rozdělení dětí do oddělení a budov ZŠ

ZŠ a MŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz