Informace k zahájení školního roku

Aktualizace: Na základě doporučení ministra zdravotnictví ze dne 28. 8. jsme se rozhodli preventivně zavést povinnost nošení roušky po dobu výuky ve společných prostorách školy. Žáci budou používat roušky při vstupu do školy, pohybu v šatnách, po chodbách, na sociálních zařízeních a ve školní jídelně (mimo konzumaci jídla). Tato povinnost se vztahuje rovněž na všechny zaměstnance a návštěvníky školy. Přímo při výuce tuto povinnost pro žáky nezavádíme. V případě, že se situace v Praze změní k lepšímu, budeme reagovat a využívání některých opatření i v budoucnu zvažovat.

Vážení rodiče,

blíží se začátek nového školního roku, a tak mi dovolte informovat Vás o jeho průběhu a opatřeních, které naše škola v souvislosti s epidemiologickou situací přijala. Z médií se na Vás jistě valí velké množství informací, které jsou často přehnaně alarmující a zkreslené. Škola obdržela manuál s celou řadou doporučení a dle svých možností se tímto manuálem bude řídit. Naší strategií je zajistit chod školy, který bude co nejblíže běžnému režimu s uplatněním principu preventivní opatrnosti. Za nejdůležitější považujeme důsledné dodržování hygienických zásad. V prostorách školy a ve třídách bude dostatek hygienických roztoků a potřeb. Pravidelné a časté mytí rukou je standardně důležitou součástí prevence, kterou zejména v této době bude potřeba neustále upevňovat. Uvítáme, pokud ještě před zahájením školy toto s dětmi doma proberete. Dalším praktickým preventivním krokem bude omezení pohybu jiných osob, než žáků a zaměstnanců v prostorách školy. Toto se bude týkat zejména vyzvedávání ze školní družiny v hlavní budově, kdy po identifikaci karty na recepci bude potřeba vestibul školy opustit a na dítě počkat před školou.  Zvažte nezbytnost veškerých osobních návštěv školy a v případě, že na osobní konzultaci půjdete, použijte prosím roušku. Toto opatření se bude týkat i prvních třídních schůzek, které budeme realizovat formou on-line konferencí. O jejich konkrétním průběhu Vás budeme informovat. V případě výskytu respiračních potíží a jiných příznaků nestandardního zdravotního stavu, považujeme za samozřejmé, že dítě nepošlete do školy a budete situaci konzultovat s dětským lékařem. Obdobně bude dle manuálu postupovat samotná škola, pokud se u dítěte tyto příznaky objeví při vyučování. Dítě oddělí od kolektivu a vyzve rodiče k jeho vyzvednutí a ke konzultaci s dětským lékařem. Činnost kroužků od října plánujeme standardně spustit a jejich nabídka se bude postupně objevovat na našem webu.

Určitě Vás hodně zajímá samotné vzdělávání s ohledem na téměř 4 měsíce omezeného provozu školy před prázdninami. Naším hlavním cílem je na začátku školního roku zmapovat, jak každý žák naší školy zvládl toto období a na jaké úrovni jsou v tuto chvíli jeho dovednosti a kompetence vzhledem k výstupům našeho školního vzdělávacího programu. Po této analýze bude nastaven podpůrný plán každému žákovi, který to bude směrem k obsahu vzdělávání potřebovat. Učitelé budou uplatňovat diferenciaci výuky a individuální přístup tak, aby uplynulé období žádného žáka naší školy nediskriminovalo. V tomto procesu bude velmi důležitá spolupráce s Vámi. Aktivní zapojení rodiny a její spolupráce s jednotlivými učiteli je v podpoře žáků nezastupitelná.

Na závěr mi dovolte, abych se pokusil rozptýlit Vaše případné obavy. V žádném případě není naší ambicí teď zahltit děti úkoly a intenzivně „dohánět“ vzdělávací obsah. Naším cílem jsou spokojené děti, které se rády učí. Žák vystresovaný z velkého množství požadavků a strachu ze školního neúspěchu je situace, kterou nechceme dopustit. Prosíme tedy i Vás, abyste doma zvážili míru tlaku na své děti v oblasti školní přípravy a podpořili je v radostném a pokud možno normálním rozjezdu školního roku.

S přáním všeho dobrého do nového školního roku

Martin Střelec

ZŠ DR. EDVARDA BENEŠE
Nám. Jiřího Berana 500
196 00  Praha 9, Čakovice
tel.: 283 932 375
mobil.: 603 881 009
zscakovice@zscakovice.cz

Blížící se události