Dokumenty potřebné k účasti na LVVK

Dobrý den,

níže jsou dokumenty potřebné k účasti žáka na lyžařském a snowboardovém kurzu pro 1. a 2. stupeň.

Posudek o zdravotní zúůsobilosti dítěte potvrzuje lékař, nesmí být starší než 1 rok. Pokud byl žák např. v létě na táboře a mět toto potvrzení, lze jej použít i na LVVK.

Potvrzení o bezinfekčnosti vyplňuje zákonný zástupce a nesmí být starší, než 1 den před odjezdem. 

Vše společně s kopií nebo originálem kartičky pojišťovny budeme vybírat těsně před nástupem do autobusu. (vloženo do obálky spolu se seznamem léků a jejich medikaci v případě, že žák nějaké užívá)