Dětský kurz v cukrárně

Dětský kurz v cukrárně v Čakovicích 

(bývalá cukrárna La Diosa)

Děti si na kurzu za pomoci profesionální paní cukrářky vyrobí a dozdobí sladké výrobky.  Vše si poté odnesou domů. 

Kdy:   

22. ledna, 29. ledna a 5. února

13.30 – 15.30, výběr dětí ze všech oddělení

Cena:  120 Kč

Určeno maximálně pro 10 dětí.

V jednom měsíci se můžete přihlásit pouze na jeden termín Cukrárny, aby se prostřídaly všechny děti.

Děkuji za pochopení.

Kristýna Matějíčková,

vedoucí vychovatelka školní družiny